7,308
KAKOGAWA SHI Museum total 2
1
´╗┐kamikichibijutsukan
2
´╗┐akarinoshikajishiryoukan